Paynow

Pitchdeck för Krypto-baserad Fakturaplattform

Porjektets Bakgrund

Detta projekt involverade skapandet av en pitchdeck för en innovativ betalningsplattform som utnyttjar kraften i kryptovaluta. Målet var att introducera plattformens unika förmåga att betala fakturor med kryptovaluta på ett sätt som var tillgängligt, spännande och övertygande för potentiella investerare och användare.

Målet med
projektet

Målet var att tydligt presentera plattformens unika värde och tillväxtpotential för potentiella investerare via denna pitchdeck.

Upptäck pitchdecken

Skapade en pitchdeck som höjdpunkterar den innovativa krypto-betalningsplattformens tillväxtpotential.

Utvalda delar av Pitchdecken visas här för en snabb inblick.

Processen genom arbetet

Inledande Förståelse och Planering: För att fullt ut förstå kundens affärsmodell och unika tjänst, inledde vi med flera möten. Vi samlade insikter om deras vision, värden, och den potentiella investerare de ville attrahera.

Skiss och Konceptutveckling: Med insamlad information påbörjade vårt team konceptutvecklingen. Vi fokuserade på att framhäva fördelarna med kundens krypto-betalningsplattform på ett visuellt tilltalande sätt.

Utformning av Pitchdeck: Vi arbetade intensivt med att skapa en pitchdeck som effektivt skulle lyfta fram kundens tjänst, samt visa på dess tillväxtpotential. Genom att väva ihop stark storytelling med kompelling design, skapades en inbjudande och informativ presentation.

Återkoppling och Anpassning: Vi presenterade den första versionen av pitchdecken för kunden och tog emot deras feedback. Vi gjorde nödvändiga justeringar för att säkerställa att den slutliga presentationen helt och hållet speglade kundens vision och tillfredsställde deras behov.

“Fantastiskt team, unika pitchdeck. De förstod verkligen vår vision och behov. Rekommenderas starkt!”

Dag Bodin

Co-Founder