Firstflow

Att skapa framtidens skolplattform: Bakom kulisserna på Firstflow

Kundens Bakgrund

Pitchdecken för den innovativa skolplattform illustrerade dess unika funktioner, säkerhetsåtgärder och potential att revolutionera APL-praktikredovisningen inom gymnasieutbildningen, samt förbättra kommunikationen mellan alla inblandade parter.

Målet med
projektet

Målet med pitchdecken var att tydligt visa plattformens potential att revolutionera APL-praktikredovisningen.

Upptäck pitchdecken

Vi har skapat en pitchdeck för vår skolplattform, som fokuserar på revolutionerande APL-praktikredovisning. Målet är att engagera investerare för vidare utveckling.

Utvalda delar av Pitchdecken visas här för en snabb inblick.

Processen genom arbetet

Förståelse och Planering: Vi inledde processen med att förstå den innovativa skolplattformen och dess specifika behov. Genom flera möten med kunden diskuterade vi plattformens unika försäljningspunkter, dess kärnfunktioner och framtida vision.

Konceptutveckling: Utifrån den insamlade informationen började vårt team att arbeta på pitchdeckens koncept. Vårt fokus låg på att skapa en engagerande och visuellt tilltalande presentation som effektivt kunde visa upp plattformens potential att revolutionera APL-praktikredovisningen.

Utarbetande av Pitchdecken: Därefter tog vi oss an att skapa själva pitchdecken. Vi vävde en berättelse kring plattformens förmåga att förbättra kommunikationen och redovisningsprocessen i gymnasieskolan, samtidigt som vi lyfte fram dess unika försäljningspunkter. Vi strävade efter att balansera stark visuell design med kraftfull berättande.

Presentation och Justering: När den första versionen av pitchdecken var klar presenterade vi den för kunden. Vi samlade in deras feedback och gjorde de nödvändiga justeringarna för att säkerställa att pitchdecken verkligen återspeglade plattformens kapabiliteter och framtida potential.